Info / Nieuws

VISpas administratie naar Sportvisserij

Nederland

Zoals altijd staat het najaar in het teken van de uitgifte van de VISpassen voor het komende jaar. Voor 2021 gaat dit iets anders dan u gewend bent. Sportvisserij Groningen Drenthe heeft, net als alle federaties in Nederland, de VISpas administratie overgedragen aan Sportvisserij Nederland om kosten te besparen.

Nachtvis- en Derde hengeltoestemming

Voorheen kreeg u de factuur voor uw VISpas en de NachtVIStoestemming en/of de Derde hengel toestemming in één keer van de federatie of uw vereniging. Binnenkort krijgt u eerst een factuur voor de VISpas van uw vereniging of van Sportvisserij Nederland. De factuur voor een eventuele Nacht- en/ of Derde Hengeltoestemming volgt in december vanuit Sportvisserij Nerderland, tenminste: als u die dit jaar ook bij uw VISpas had.

Facturen gesplitst

Voor de verenigingen waarvoor Sportvisserij Nederland de administratie verzorgt, heeft u de factuur voor de VISpas al per e-mail ontvangen als uw e-mailadres bekend is. Deze factuur wordt ook half november per post gestuurd. De factuur voor eventuele extra toestemmingen volgt dan half december.

Incasso

Heeft u een machtiging afgegeven voor automatische incasso, dan wordt het bedrag voor de VISpas begin november geïncasseerd. De incasso van de toestemmingen volgt later in november.

Wijzigingen

Wilt u een wijziging doorgeven, doe dat het liefst via  www.mijnsportvisserij.nl. U kunt ook een mailbericht sturen naar l edenadministratie@vispas.nl of bellen met 0900-2025358. (€1, per gesprek).

Jaarvergadering en Jaarverslag

Onderstaande stukken voor aankomende jaarvergadering zaterdag 12-09-2020, zijn op de website geplaatst.

Jaarverslag 2019

jaarverslag 2019

Jaarvergadering 21-03-20 agenda

agenda jaarvergadering 21-03-2020

notulen jaarvergadering 2019

notulen jaarvergadering 23-03-2019


Beste leden,

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven. Het versturen van de acceptgiro’s en herinneringen, het maken van incassobestanden en het registreren van de betalingen kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland. Voorheen was dit de ledenservice van Sportvisserij Groningen Drenthe.

Wat houdt dit precies in voor u?

Sportvisserij Nederland zal begin november de contributie incasseren namens HSV de Goudkarper, de leden zonder automatische incasso ontvangen half november een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier.

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de VISpas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden, die veranderingen willen doorgeven, dit nu rechtstreeks moeten doen bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via  telefoon: 0900-2025358 (€1,- per gesprek).

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09:00 – 17:00 te bereiken en kunnen eventuele problemen meteen oplossen. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

Let op, voor de betaling geldt dus een andere IBAN, namelijk NL04INGB0650393872 ten name van Sportvisserij Nederland.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van HSV de Goudkarper


Leden Service / Automatische incasso vispas

Om de vergunning uitgifte beter en sneller te laten verlopen, heeft het bestuur van HSV de Goudkarper besloten en medegedeeld tijdens de algemene ledenvergadering op 17 maart 2018 jl., gebruik te gaan maken van de ledenservice van Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, zij gaan dan de vergunning uitgifte voor ons uitvoeren.

De leden die nog geen automatische incasso bij ons hebben lopen ontvangen een brief van de Federatie Groningen Drenthe met daarin uitleg wat betreft de procedure.

Als u de ontvangen machtiging invult en deze in een envelop kosteloos terugstuurt naar de Federatie Groningen Drenthe, zullen de gemaakte administratie/incassokosten slechts € 0.50 zijn. Wij als HSV de Goudkarper willen deze kosten € 0.50 voor eigen rekening gaan nemen, mede omdat voor het jaar 2019 de landelijk afdracht word verhoogd met € 1,- .

Ook zal er eenmalig een bijlage worden verstuurd i.p.v. ons boekje, met de nodige informatie en verwijzing naar onze website. Ook deze kosten zullen wij niet door belasten aan onze leden. Doordat we op deze manier van uitgifte ook zelf kosten gaan besparen is besloten dit op deze manier te gaan doen.

Wilt u hier geen gebruik maken van de ontvangen machtiging (het is niet verplicht), dan zal de Federatie Groningen Drenthe u in november 2019 een factuur sturen hoe u de contributie voor het vis jaar 2020 kunt voldoen. Hiervoor wordt echter wel € 5,00 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.