Info / Nieuws

Onderstaande stukken  voor aankomende jaarvergadering zaterdag 23-03-2019.

Jaarverslag 2018

Jaarvergadering 23-03-19 agenda

notulen jaarvergadering 2018

———————————————————————————————————————

Leden Service / Automatische incasso vispas

Om de vergunning uitgifte vanaf het vis jaar 2019 beter en sneller te laten verlopen, heeft het bestuur van HSV de Goudkarper besloten en medegedeeld tijdens de algemene ledenvergadering op 17 maart 2018 jl., gebruik te gaan maken van de ledenservice van Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, zij gaan dan de vergunning uitgifte voor ons uitvoeren.

De leden die nog geen automatische incasso bij ons hebben lopen ontvangen een brief van de Federatie Groningen Drenthe met daarin uitleg wat betreft de procedure.

Als u de ontvangen machtiging invult en deze in een envelop kosteloos terugstuurt naar de Federatie Groningen Drenthe, zullen de gemaakte administratie/incassokosten slechts € 0.50 zijn. Wij als HSV de Goudkarper willen deze kosten € 0.50 voor eigen rekening gaan nemen, mede omdat voor het jaar 2019 de landelijk afdracht word verhoogd met € 1,- .

Ook zal er eenmalig een bijlage worden verstuurd i.p.v. ons boekje, met de nodige informatie en verwijzing naar onze website. Ook deze kosten zullen wij niet door belasten aan onze leden. Doordat we op deze manier van uitgifte ook zelf kosten gaan besparen is besloten dit op deze manier te gaan doen.

Wilt u hier geen gebruik maken van de ontvangen machtiging (het is niet verplicht), dan zal de Federatie Groningen Drenthe u in November 2018 een factuur sturen hoe u de contributie voor het vis jaar 2019 kunt voldoen. Hiervoor wordt echter wel € 2.50 extra aan administratiekosten in rekening gebracht.

Boven genoemde bedragen zijn voor ledenservice contracten van 2018, voor 2019 zijn nog geen gewijzigde of nieuwe tarieven bekend ten tijde van deze publicatie 19-03-2018.