Home


Welkom

Welkom op de homepagina van Hengel Sport Vereniging de “Goudkarper”.

Beste leden,
 
We zijn nog nooit op deze wijze de feestdagen en het nieuwe jaar in
gegaan, maar we hebben wel het vooruitzicht dat we komend jaar het virus en de gevolgen ervan hopelijk de baas zullen zijn.
Vanuit dit perspectief wens het voltallig bestuur alle leden en uw dierbaren fijne feestdagen en vooral een gezond 2021 toe.

 

!!!  Laatste nieuws  !!!


Up-date 05-11-2020

Beste leden en wedstrijd vissers.

Zoals in onderstaande ontvangen bericht van  SVN en Gr. DR. staat vermeld, zijn er tot 15 december geen viswedstrijden mogelijk. Het bestuur heeft dan ook besloten om dit jaar geen wedstrijden meer door te laten gaan. Hierdoor komen onze laatste  twee wedstijden de Club en Vijverkoppel helaas te vervallen voor dit jaar. Wij als bestuur hopen u volgens jaar allemaal weer gezond te mogen ontmoeten aan de waterkant, en wensen u nog veel visplezier en alvast fijne festdagen.  Blijft allen gezond !

Wedstrijden

Het kabinet heeft maatregelen voor sportwedstrijden tot medio december verlengd. Dit betekent dat er in Nederland in ieder geval tot en met 15 december geen wedstrijden mogen worden gevist – van lokaal tot landelijk niveau. Daarmee komt ook het wedstrijdseizoen (2020) van Sportvisserij Nederland ten einde. Alle nationale (competitie)wedstrijden die voor dit jaar nog op de kalender staan, komen te vervallen. De betreffende deelnemers en/of teams worden hier persoonlijk over geïnformeerd. Sportvisserij Groningen Drenthe heeft geen verdere wedstrijden meer gepland voor 2020. 


Beste leden, zie onderstaande up-date 15-10-2020.

Dit betekend voor ons dat de laatste 2 wedstrijden voor dit jaar nu eerst niet doorgaan.  Wij als bestuur kijken of het eventueel  na 12 november nog mogelijk is om deze wedstrijden alsnog plaats te laten vinden. Tot die tijd hopen we dat iedereeen gezond mag blijven. Controleerd u onze website regelmatig op wijzigingen, we zullen via ander media of telefonisch onze wedstrijd vissers hiervan op de hoogte houden.

15-10-2020

Dinsdag 13 oktober heeft het kabinet verscherpte maatregelen aangekondigd om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Deze maatregelen gaan in op 14 oktober om 22.00 uur en gelden voor de duur van vier weken. De basisregels blijven hetzelfde: minimaal anderhalve meter afstand houden tot elkaar, zoveel mogelijk thuisblijven (zo min mogelijk reizen) en hygiëneregels in acht nemen. De aangescherpte maatregelen betreffen ook de sportvisserij.

Geen viswedstrijden

De nieuwe maatregelen betekenen voor de sport dat iedereen vanaf achttien jaar alleen mag sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Dit geldt ook voor alle viswedstrijden van lokaal tot landelijk.

Verenigingen kunnen in ieder geval de komende vier weken geen wedstrijden organiseren. 

 
Sportvisserij Nederland  en de federaties annuleren de komende vier weken alle wedstrijden. In de komende vier weken wordt bekeken of er dit jaar nog  viswedstrijden door kunnen gaan. Voor de jeugd tot achttien jaar gelden uitzonderingen: Binnen verenigingsverband (dus niet tegen andere verenigingen) kunnen voor de jeugd wel onderlinge viswedstrijdjes en andere activiteiten worden georganiseerd. Over sport en corona is meer te lezen op nocnsf.nl.

12-09-2020

Wijziging wedstrijden na 12-09-2020.

Het bestuur heeft besloten om de jaarlijkse gescheiden koppel 19-09 en  de herfstwedstrijd 10-10 dit jaar niet door te laten gaan.

Onze thuis wedstrijd competitie en de Clubwedstrijd 24-10 voor eigen leden gaan vooralsnog gewoon door.

Ook staat er voor 07-11 een vijverkoppel (max, 10 Koppels) op de agenda. deze wedstrijd is al vol.


04-06-2020

Hallo wedstrijd vissers, zaterdag 06-05-2020 beginnen we weer aan onze verenigingswedstrijden en wel met onze thuiswedstrijd competitie. We moeten ons wel gaan houden aan het protocol wat is opgesteld door SVN en NOC-NSF, zie de link in het hieronder staande artikel. zal de documenten ook plaatsen onder ” Info /Nieuws”

Onze wedstrijd programma is aangepast en staat op de site onder “wedstrijdprogramma”.

De 55+ wedstrijden kunnen helaas tot 1 september nog niet plaatsvinden omdat er, net als bij  de thuiswedstrijden, een Corona verantwoordelijke worden aangesteld. Hij dient tijdens de wedstrijden dan ook aanwezig te zijn en er op toezien van het handhaven van de regels volgens het protocol. Tot nu toe hebben  we nog niemand van deze groep bereid gevonden dit te doen, en ook vanuit het bestuur kunnen we dit niet regelen omdat de wedstrijden op een dinsdag plaatsvinden. Ook moeten de wedstrijden worden aangevraagd bij de gemeente Emmen en SV Gr-Dr, en moet we dus van te voren doorgeven  aan welke wateren we willen gaan vissen. We proberen hiervoor z.s.m. een oplossing te vinden, als dit niet lukt moeten we gaan kijken hoe de situatie na 1 september eruit gaat zien.


Verenigingswedstrijden in de periode 1 juni tot 1 september 2020:

Voor het organiseren van een visactiviteit door een hengelsportvereniging, is een hengelsportprotocol opgesteld. Hierin staan alle voorwaarden vermeld. Klik hier voor het meest recente hengelsportprotocol of kijk op de website: www.sportvisserijnederland.nl/corona. Let op, dit protocol kan aangepast worden, download daarom altijd de meest recente versie. Wanneer er ontwikkelingen en verruimingen zijn, informeren wij je via onze website en via de website van Sportvisserij Nederland.
 
  • Vraag toestemming aan de visrechthebbende;
  • Neem altijd contact op met de gemeente waar u wilt vissen. Alle gemeenten in Drenthe en inmiddels de meeste gemeenten in de provincie Groningen hebben een meldingsformulier op hun website staan voor verenigingsactiviteiten;
  • Stel een coronaverantwoordelijke aan. Deze persoon dient erop toe te zien dat voorwaarden worden nageleefd.
  • Kijk op de website van Sportvisserij Nederland voor posters voor tijdens de wedstrijd/verenigingsactiviteit.
  • Doe alleen mee met de activiteit als u geen klachten heeft!
  • Vis in de eigen gemeente of de buurgemeente;
  • Vis met maximaal 30 personen.
  • Sportvisserij Groningen Drenthe geeft in deze periode alleen toestemming aan aangesloten hengelsportverenigingen. Aanvragen van een andere organisatie worden helaas afgewezen.

Hallo  wedstrijd vissers, nog even geduld en dan mogen we weer onze eigen verenigingswedstrijden gaan houden, als we ons maar aan het protocol van SVN gaan houden. Op dit moment zijn er nog wat aanpassingen nodig vanuit  SV Gr. Dr.  Zodra we het definitieve protocol ontvangen hebben zullen we de wedstrijden kunnen gaan hervatten. Voor de 55+ wedstrijden moet net als bij  de thuiswedstrijden een Corona verantwoordelijke worden aangesteld hij dient tijdens de wedstrijden dan ook aanwezig te zijn en er op toezien van het handhaven van de regels volgens het protocol.

We houden jullie op de hoogte.  Nog even geduld nog !!


Update Coronavirus Sportvisserij

 
In navolging van Sportvisserij Nederland plaatsen wij hierbij de update van de maatregelen rond het coronavirus. ook Sportvisserij Groningen Drenthe neemt deze maatregelen over. Op woensdag 6 mei maakte het kabinet de nieuwe richtlijnen ter bestrijding van het COVID-19 virus bekend. Naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge zetten we de laatste stand van zaken voor de sportvisser op een rij.
Voor de individuele sportvisser verandert er in de nieuwe situatie niets. Blijf dus thuis als jij (of een gezinslid) verschijnselen van griep of verkoudheid vertoont. Ben je klachtenvrij en wil je gaan vissen? Doe dit dan alleen, bij voorkeur in een landelijke omgeving en houd ten minste 1,5 meter (maar liefst meer) afstand tot andere mensen.

 

Officiële wedstrijden van Sportvisserij Nederland, de hengelsportfederaties en -verenigingen zijn verboden. Vanaf 1 september (onder voorbehoud ontwikkelingen corona) kunnen deze weer worden hervat.

Hengelsportprotocol

De richtlijnen voor georganiseerd sportaanbod door hengelsportverenigingen worden verruimd vanaf 11 mei met betrekking tot activiteiten voor volwassenen. Het organiseren van die activiteiten door verenigingen wordt aan voorwaarden verbonden door een (hengel)sportprotocol. Samen met NOC*NSF en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt op het moment van schrijven invulling gegeven aan dit protocol. Wij hopen hengelsportverenigingen hier volgende week over te informeren.

 

Kijk voor meer informatie over de door de Rijksoverheid genomen maatregelen ter bestrijding van het coronavirus op: www.rijksoverheid.nl


Beste bestuursleden van de aangesloten hengelsportverenigingen,

Naar aanleiding van de persconferentie van 21 april j.l., volgt hier een update over de wedstrijden.

De verenigingswedstrijden en wedstrijden van andere organisaties zijn niet toegestaan tot 1 juni 2020. De al aangevraagde toestemmingen daarvoor zijn ingetrokken.  In de loop van mei komt de regering met een update over de situatie na mei. Aan de hand daarvan besluiten wij wat er wel en niet kan met de wedstrijden na 1 juni 2020 en zullen we dat  aan u communiceren.

Wat betreft de federatieve wedstrijden, is de federatie nog in overleg met de andere federaties en Sportvisserij Nederland. Die laatste heeft besloten de landelijke wedstrijden niet te vissen tot 1 september 2020. Wij zijn nog in beraad over onze federatieve kalender. Zodra daarover een besluit is genomen, ontvangt u nader bericht en zullen wij dit op onze website en facebookpagina communiceren.

Zie ook het bericht op onze website:

https://www.vissen.nl/actueel/14117/update-sportvisserij-en-corona-virus.html

Met vriendelijke groet,

Sportvisserij Groningen Drenthe


Dringend advies Sportvisserij Nederland:

https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/21087/dringend-advies-neem-coronamaatregelen-strikt-in-acht.html


Corona – update 24 maart

Op maandag 23 maart jl. maakte het kabinet bekend dat tenminste tot en met 1 juni alle evenementen – ongeacht groepsgrootte, aard en doel – verboden zijn. Hieronder vallen dus ook viswedstrijden, wedstrijdtrainingen, beurzen, cursussen, ledenvergaderingen en andere evenementen binnen de sportvisserij.

Sportvisserij Nederland hecht zeer aan de naleving van deze aangescherpte regels, omdat we net als iedereen willen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus. Sportvissers die toch willen gaan vissen om een frisse neus te halen, krijgen van Sportvisserij Nederland het dringende verzoek om de volgende richtlijnen in acht te nemen:

– Ga in je eentje vissen, ook als je met een boot het water opgaat.
– Kies je stekken liefst in landelijk gebied, zodat je weinig andere mensen tegenkomt.
– Houd je te allen tijde aan de minimale afstand van 1,5 meter.

Blijf gezond
Dat de regels op dit moment zwaar voelen, is niet voor niets: ze zijn van groot belang voor onszelf en voor anderen. Houd je er dus aan en blijf gezond, dan kunnen we hopelijk snel weer als vanouds sportvissen.

Voor meer informatie zie de website van Sportvisserij Nederland.

https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/21068/update-coronavirus-sportvisserij.html

https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/dossiers/49/Corona%20en%20sportvisserij.html


Beste leden en wedstrijdvisser, (update 25-03-2020)

Gezien de laatste ontwikkelingen (23-03-2020) met betrekking tot bestrijding van het coronavirus, hebben wij bestuur van de Goudkarper besloten om al onze activiteiten t/m 1 juni niet door te laten gaan. Totdat de maatregelen van de overheid van kracht blijven, plannen wij eerst niets over het verloop van de wedstrijden en overige activiteiten. Wij gaan er vanuit dat u onze beslissing begrijpt.


Jaarvergadering.

Zaterdag 21 maart Clubhuis de Vijverhoek aanvang 14:00.  gaat niet door en zal op een nader te bepalen datum worden gepland.

https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/21089/oproep-verschuif-datum-ledenvergadering.html


Snertwedstrijd.

Zaterdag 28 maart,  gaat helaas niet door.


Parkeer ontheffing,  laatste jaar 2020.

De Gem. Emmen afd. Vergunningen ons( HSV de Goudkarper) 10 ontheffingen verleend voor toegang naar en rond de visvijver te Barger-compascuum.
Voor leden die een ontheffing willen ontvangen moeten in het bezit zijn van een invalide kaart van de gemeente Emmen, en lid zijn van onze vereniging.

Kosten zijn echter € 12,50 / st.  Wij als HSV betalen er € 17,50 voor.  Deze ontheffing is geldig t/m 31 december 2020.

Voor informatie of interesse voor een ontheffing graag even contact opnemen met onze voorzitter.


Nieuwe leden H.S.V. De Goudkarper.

Nieuwe leden kunnen voor de Voorlopige bewijzen van lidmaatschap terecht bij Johnny Bruns, Borkerstraat 5 te Klazienaveen, echter dient u vooraf een telefonische afspraak te maken 06-37659894. Graag bellen op werkdagen tussen 18:00 en 20:00.

https://www.vispas.nl/?gclid=CjwKCAjwsIbpBRBNEiwAZF8-z2yJdbYqFZWKNJQ4fef2qkYHBejIABtK9huzJrKLZY_wDraPPGwiixoCg0UQAvD_BwE#!/


Hengel Sport Vereniging de Goudkarper (HSV De Goudkarper)

logo hsv             60 jaar